Algemene informatie

Waar zit Naomi Vonk Fotografie gevestigd?

Om zekerheid en duidelijkheid voor beide partijen te creëren heb ik deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Hier vind je alle informatie terug die je nodig hebt, alle afspraken en tips om de foto’s zo goed mogelijk te laten slagen. Lees deze even goed en rustig door. Mocht je vragen hebben, dan hoor ik ze natuurlijk graag.

Waar zit Naomi Vonk Fotografie gevestigd?

Ik, Naomi Vonk Joosten zit gevestigd in Velp/Arnhem Gelderland in de stad met Sonsbeek park, Veluwe en de Postbank om de hoek.
Btw-Nummer: NL003231216B20
KvK-Nummer: 66102391

Mail: naomivonkfotografie@gmail.com

Telefoon: +31 0620161908

Naomi Vonk Fotografie is gespecialiseerd in zwangerschap, geboorte, newborn en motherhood fotografie en fotografeert ook boudoir. Heb je vragen of een ander idee? Stel ze gerust. Ik sta voor veel open!

Reiskosten

Aantal kilometers vanaf postcode 6881RK tot aan de plaats van de reportage x 2 (heen- en terugreis) à €0.45ct p/km (eventuele parkeerkosten worden achteraf verrekend). Indien de reportage in Arnhem plaatsvindt zullen er geen reiskosten berekend worden.

Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend binnen een straal van 15km of 20 min vanaf Arnhem.

Auteursrecht en gebruiksrecht

-Naomi Vonk Fotografie heeft en behoud te allen tijden het auteursrecht over de gemaakte foto’s.

-De klant geeft de fotografe bij het bevestigen van de afspraak toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor haar website, portfolio, blog, social media platformen, fotowedstrijden, flyers, exposities etc. Hiervoor wordt geen vergoeding of restitutie gegeven. Indien de klant dit niet wil, dient dit voorafgaand aan de sessie via de mail naar naomivonkfotografie@gmail.com kenbaar gemaakt te worden.

-Niet gebruikt materiaal is niet opvraagbaar of opeisbaar. Tevens is het niet mogelijk om de RAW bestanden op te vragen. Dit is en blijft te allen tijden eigendomsrecht van Naomi Vonk Fotografie. -Het is absoluut niet toegestaan de geleverde foto’s in andere bewerkingen, uitsnede enzovoort op social media te plaatsen met verwijzing naar Naomi Vonk Fotografie.

-In verband met Copyright is het niet toegestaan om de foto’s van Naomi Vonk Fotografie zelf na te bewerken of hier filters overheen te plaatsen.
Daarnaast steekt Naomi Vonk Fotografie heel veel tijd in de nabewerking van de foto’s zodat deze in lijn zijn met de rest van al Naomi Vonk Fotografie haar werk. Als de foto’s van Naomi Vonk Fotografie zelf nabewerkt worden, geeft dit een onrealistisch beeld over Naomi Vonk Fotografie haar werk, voor potentiële klanten.

-Naomi Vonk Fotografie heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site en de prijzen te wijzigen. Men mag de foto’s niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dit vooraf besproken te hebben met Naomi Vonk Fotografie. Bronmelding blijft dan ook verplicht.

-De klant krijgt het gebruikersrecht over de geleverde foto’s. Het gebruiksrecht is alleen van toepassing op privé gebruik. Fotoreportages die afgenomen worden zijn voor persoonlijke doeleinden en mag niet doorgestuurd of doorverkocht worden aan derden of commercieel uitgebuit worden zonder overleg met en een vergoeding voor de fotograaf. Tevens dient de naam en website van de fotograaf genoemd te worden bij commercieel gebruik zowel online als offline.

-Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Naomi Vonk Fotografie, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

-Naamsvermelding, taggen en websitevermelding is op social media en andere kanalen verplicht.

Klachten

Klachten dienen binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk, per e-mail, te worden ingediend naar naomivonkfotografie@gmail.com. De klacht zal naar alle redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal deze zo snel mogelijk opgelost worden.

-Fotografie is een kwestie van creativiteit en eigen smaak. Je kunt in de portfolio van Naomi Vonk Fotografie zien en lezen wat de stijl van de fotograaf is. Als je een reportage bij Naomi Vonk Fotografie boekt, ga je akkoord met de stijl van de fotograaf. Hier kan je later niet op terugkomen en is geld retourneren om deze reden niet mogelijk.

-Naomi Vonk Fotografie fotografeert met flitslicht. Hoewel er gebruik word gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder onvoldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de fotoshoot plaats zal vinden.

-Het resultaat van de reportages is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet in behandeling genomen. Dit geldt eveneens voor de nabewerking of de aanwezigheid van zogenaamde ruis bij slechte lichtomstandigheden.

Aansprakelijkheid

Naomi Vonk Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke is ontstaan tijdens het maken van de reportage, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

-Naomi Vonk Fotografie is niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte afdrukken, albums en/of wanddecoraties welke niet door haar zijn verzorgd of verstuurd.

-De klant vrijwaart Naomi Vonk Fotografie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Naomi Vonk Fotografie toerekenbaar is.

Indien fotograaf om die reden door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Naomi Vonk Fotografie zowel buiten als in de rechte bij te staan en al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Naomi Vonk Fotografie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Naomi Vonk Fotografie en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Privacy en persoonsgegevens

-Naomi Vonk Fotografie zal nooit persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

-De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de fotobestanden, vanaf het moment van versturen. Bestanden, welke niet voor promotie gebruikt worden, worden wegens privacy gevoeligheid niet langer dan 6 maanden in back-up bewaard. Na deze periode is het dan ook niet meer mogelijk nabestellingen te plaatsen. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken van de reportage als back-up.

-Naomi Vonk Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.

-Een kopie van de gemaakte afspraken, de overeenkomst & persoonsgegevens word indien nodig enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

-Indien de klant een product besteld kan Naomi Vonk Fotografie er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.

Retouches kunnen mogelijks ge-outsourced worden

-In de bestandsnaam van de foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van de opdrachtgevers gezocht wordt.

-De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4 weken aangeleverd

-Na de reportage bespreken we of en welke foto’s er gedeeld mogen worden.

De klant geeft de fotografe bij het bevestigen van de afspraak toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiemateriaal zowel online als offline. (website, portfolio, blog, social media platformen, fotowedstrijden, flyers, exposities etc). Hiervoor wordt geen vergoeding of restitutie gegeven. Indien de klant dit niet wil, dient dit voorafgaand aan de sessie via de mail naar naomivonkfotografie@gmail.com kenbaar gemaakt te worden.

Naamsvermelding, taggen & websitevermelding op social media en andere kanalen is verplicht.

error:
Chat openen
Hallo 👋
Kan ik je helpen?