Algemene informatie

Waar zit Naomi Vonk Fotografie gevestigd?

Wat leuk, jullie hebben besloten om Naomi Vonk fotografie een van de mooiste gebeurtenissen in jullie leven te laten vastleggen. Om zekerheid en duidelijkheid voor beide partijen te creëren heb ik deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Hier vind je alle informatie terug die je nodig hebt, alle afspraken en tips om de foto’s zo goed mogelijk te laten slagen. Lees deze even goed en rustig door. Mocht je vragen hebben, dan hoor ik ze natuurlijk graag.

Waar zit Naomi Vonk Fotografie gevestigd?

Ik, Naomi Vonk Joosten zit gevestigd in Velp/Arnhem Gelderland in de stad met Sonsbeek park, Veluwe en de Postbank om de hoek.
Btw-Nummer: NL003231216B20
KvK-Nummer: 66102391

Mail: naomivonkfotografie@gmail.com

Telefoon: +31 0620161908

Naomi Vonk Fotografie is gespecialiseerd in zwangerschap en geboorte fotografie maar fotografeert ook newborn, gezinnen, de liefde, boudoir en bruiloften. Heb je vragen of een ander idee? Stel ze gerust. Ik sta voor veel open!

Prijs, betaling, korting en meerwerk

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je de informatie over de kosten van de shoot en wat je ervoor krijgt. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

-Een datum staat pas definitief vast na het voldoen van de aanbetaling van 50% of het hele bedrag. Contante betaling is bij mij altijd mogelijk.

• 1e betaling:

50% van het totaalbedrag.

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na het invullen van het contract.

• 2e betaling:

Het resterende bedrag voor de uitgerekende datum van de reportage (geboorte). Na ontvangstnvan het restant zal Naomi Vonk Fotografie het afgesproken aantal foto’s gaan bewerken.

-Als de aanbetaling voldaan is en de shoot door omstandigheden niet door kan gaan, kan de shoot tot max twee keer verschoven worden vanuit de opdrachtgever. De reportage dient binnen 3 maanden afgenomen te worden. Restitutie is in geen enkel geval mogelijk. Dit bedrag is voor de gereserveerde tijd, de voorbereidingen van de shoot en het niet meer kunnen plannen van een vervangende shoot in die tijd.

-Niet tijdige betaling kan leiden tot opschorting van de fotoshoot of het toezenden van de foto’s.

-Nadat het openstaande bedrag is voldaan worden de foto’s toegezonden.

-De klant dient de factuur te betalen binnen de betalingstermijn van 14 dagen.

-Eventuele kosten voor de locatie van de fotoshoot komen voor de rekening van de klant.

-Een fotoshoot bij Naomi Vonk fotografie is exclusief reis & parkeerkosten.

-Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

-Indien de klant gehoor heeft gegeven aan een oproep voor portfolio materiaal, gebruik heeft gemaakt van korting in ruil voor promotiedoeleinden en deze overeenkomst wil ontbinden na het opleveren van de reportage, dan vervalt de gegeven korting en dient het volledig bedrag van de oorspronkelijke reportage kosten alsnog voldaan te worden.

Deze staan op de website en kunnen ten alle tijden veranderd worden. Zie punt Portfolio.

Korting/Winactie
voorwaarden:
-Heb je een shoot van mij gewonnen dan word de shoot altijd in Arnhem bij mij gehouden op de heide of in het bos.
-8 foto’s in hr
-Max 3o minuten shooten
-Niet met terugwerkende kracht
-Niet inzetbaar of te gebruiken/omruilen naar een andere shoot
-Voor persoonlijk gebruik en niet om door te geven aan een ander.
Eventuele kosten voor de locatie van de fotoshoot komen voor de rekening van de klant.
-Moet binnen 3 maanden afgenomen worden
-Restitutie is in geen enkel geval mogelijk.

Reiskosten

Aantal kilometers vanaf postcode 6881RK tot aan de plaats van de reportage x 2 (heen- en terugreis) à €0.45ct p/km (eventuele parkeerkosten worden achteraf verrekend). Indien de reportage in Arnhem plaatsvindt zullen er geen reiskosten berekend worden.

Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend binnen een straal van 15km of 20 min vanaf Arnhem.

Annulering

Iedereen kan ziek worden en in dat geval plannen we gewoon een nieuwe datum in. De klant kan de opdracht annuleren tot uiterlijk 48 uur voor de datum van de opdracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de fotosessie wordt €50,- in rekening gebracht. Dit bedrag is voor de gereserveerde tijd, de voorbereidingen van de shoot en het niet meer kunnen plannen van een vervangende shoot in die tijd. Telefonische bereikbaarheid is de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Restitutie is niet mogelijk na betaling en gemaakte afspraken.

-Afnemer dient wettelijk minimaal 14 dagen voor de afspraak melding te maken van eventuele afzegging. Bij elke afzegging wordt €12,50 administratiekosten in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Wanneer de afspraak binnen de 14 dagen wordt geannuleerd, wordt de €50,- reserveringskosten als zijnde wegblijftarief, dat wil zeggen ter compensatie van administratie kosten en gederfde inkomsten, niet aan afnemer uitbetaald. In het geval van medische overmacht kan de afspraak te allen tijde kosteloos worden afgezegd.

-Bij annulering voor 32 weken 0 dagen zwangerschap zal er 30% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

-Bij annulering tussen 32 weken 0 dagen zwangerschap en 36 weken 6 dagen zwangerschap zal er 60% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

-Bij annulering vanaf 37 weken zwangerschap zal er 75% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

-Annulering vanaf het moment dat de fotograaf stand-by staat resulteert in volledige betaling van de vergoeding.

-Na het verzoek om aan te sluiten bij de bevalling is annulering niet meer mogelijk. De opdracht kan dan enkel gestaakt worden en voortgezet worden op een alternatief moment (redelijkerwijs aan het doel van de opdracht gekoppeld).

-Het alternatief voor annuleren is een vervangende reportage. Dit betreft een fotoreportage ‘new life, newbornfotografie’ +/- 2 uur’ binnen 2-4 weken na de geboorte bij annulering voor 37 weken en 6 dagen of een fotoreportage ‘new life, newbornfotografie +/- 2 uur’ tussen 3 uur of 6 weken na de geboorte bij annulering na 38 weken. Hierbij is de betalingsverplichting gekoppeld aan het percentage van de annuleringskosten.

Andere fotomomenten die kunnen worden aangeboden zijn het fotograferen van de zwangerschap, tussen de 3 en 36 uur na de geboorte, eerste kraamweek/weken tot maximaal 6 weken na de geboorte, of het bewerken van eigen gemaakte beelden. Dit is afhankelijk dan de reden van annulering (bijvoorbeeld overmacht) of de kwetsbaarheid van de situatie.

-Het is niet mogelijk om de geboortereportage op te schorten tot een volgende zwangerschap.

A. Als er sprake is van overmacht, in geval van een geboortereportage, ten gevolge van niet-beïnvloedbare omstandigheden (zoals extreme verkeersdrukte/ verkeersinfarct), waardoor fotograaf niet in staat is tijdig aan de overeenkomst te voldoen, wordt de overeenkomst niet aangepast. Indien de vertraging langer dan 1 uur na de geboorte is én langer dan de afgesproken reistijd (waardoor de essentie van de reportage verloren gaat), zal er een korting worden gerekend van 20% geboortereportage (pakket). Wanneer de aankomst tussen de 30 en 60 minuten na de geboorte is én vertraging langer dan de afgesproken reistijd is, zal er een korting van 10% op de reportage gegeven worden.

B. Indien het kindje onverwacht wordt geboren voor de 37 weken, wordt geacht dat opdrachtgever contact opneemt met de fotograaf. Fotograaf zal er alles aan doen om aanwezig te kunnen zijn. Indien de fotograaf niet bereikbaar of niet beschikbaar is om aanwezig te zijn, zal er redelijkerwijs aan de situatie, een ander moment gepland om langs te komen voor een fotoreportage. Dit is met de intentie om dit zo snel mogelijk na de geboorte plaats te laten vinden, met een minimale waarde van een ‘lifestyle fotografie-pakket’ van minimaal 2 uur en redelijkerwijs aan de situatie in het ziekenhuis.

B. Indien de bevalling op een andere locatie (door een vrijwillig bezoek buiten de regio na 37 weken zwangerschap), waardoor (een deel) van de boeking (gedeeltelijk) niet uitgevoerd kan worden, is annulering niet mogelijk. Bij akkoord voor het inschakelen van een collega fotograaf binnen de betreffende regio (in Nederland), waardoor de opdracht (grotendeels) uitgevoerd kan worden, zijn de extra gemaakte kosten (voor inhuur van betreffende fotograaf) voor rekening van de opdrachtgever en ligt tussen 400,- en 600,-. Deze factuur wordt maximaal 5 weken na de bevalling voldaan.

Bij het niet inschakelen (kunnen) inschakelen van een fotograaf binnen de betreffende regio, worden maximaal 2 alternatieve momenten vastgelegd. Specifiek voor geboortefotografie: De opdracht wordt uitgevoerd binnen de kaders en instructies die het zorgpersoneel toestaat. Bij weigering kunnen er (waar mogelijk) alternatieve bezoeken worden aangeboden (bijvoorbeeld eerste momenten thuis, in de kraamweek, of als lifestyle reportage van 1 of 2 uur), bij een geboortereportage incl. geboortemoment kan de fotograaf tevens door opdrachtgever gemaakte beelden bewerken en in het album verwerken. De grootte van de aanvulling wordt bepaald per situatie, reden van wijziging/aanvulling, waarde van de boeking en het termijn waarbij de verandering plaatsvindt. plus de bewerking/verwerking van eigen gemaakte beelden. (tbv het album).

C. Indien de bevalling op een andere locatie plaatsvindt, waarbij de fotograaf de afgesproken aankomsttijd niet kan halen (ten gevolge van een vakantie voor de 37 weken zwangerschap of overplaatsing op verzoek van medisch personeel), waardoor (een deel) van de boeking niet uitgevoerd kan worden, is annulering niet mogelijk. Er zal een passende oplossing komen en is redelijkerwijs naar de situatie (onverwachte vroeggeboorte, complicatie tijdens de bevalling met specialistische zorg of een minder kritische reden, in combinatie met het reeds uitgevoerde werk van de opdracht), zoals genoemd in punt 3 of er wordt meegereisd naar de locatie waar de bevalling/geboorte wordt voortgezet.

D. Wanneer opdrachtgever, de fotograaf niet of niet tijdig informeert over de voortgang van een bevalling of geboorte van het kindje, of wanneer de bevalling sneller gaat dan afgesproken aanrijd-tijd, waardoor fotograaf niet (tijdig) aanwezig

kan zijn, blijft de boeking ongewijzigd. Dit geldt ook voor kraamreportages. Fotograaf zal vanaf het moment van informeren, direct (binnen de afgesproken tijd) naar de locatie van opdrachtgever begeven. Indien opdrachtgever (voor aankomst) de opdracht wenst te annuleren, zullen er 75% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Weer

Wanneer de weervoorspellingen niet optimaal zijn houden wij contact met elkaar om te kijken hoe het op de dag van shooten gaat zijn. Is het echt slecht weer dan verzetten we de shoot naar een nieuwe datum.

Geboortefotografie

Aangezien ik ook geboortes fotografeer zullen deze altijd voor gaan. Heb je een shoot gepland staan en ik wordt weggeroepen voor een geboorte dan kan dat, de shoot zal dan op een later tijdstip plaatsvinden. Ook als ik een hele nacht heb overgeslagen door een geboorte zullen de shoots de volgende dag, in ieder geval in de ochtend niet doorgaan.

Schade

-Naomi Vonk Fotografie is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.
-Naomi Vonk Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van haar gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door derden.
-Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Naomi Vonk Fotografie het

contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.
-Indien er schade is ontstaan aan de apparatuur en randapparatuur van Naomi Vonk Fotografie op locatie door toedoen van de klant, dan zullen de kosten op de klant verhaald worden.

Eigen stijl

Fotografie is een kwestie van creativiteit en eigen smaak. Je kunt in de portfolio van Naomi Vonk Fotografie zien en lezen wat de stijl van de fotograaf is. Als je een reportage bij Naomi Vonk Fotografie boekt, ga je akkoord met de stijl van de fotograaf. Hier kan je later niet op terugkomen en is geld retourneren om deze reden niet mogelijk.

Auteursrecht en gebruiksrecht

-Naomi Vonk Fotografie heeft en behoud te allen tijden het auteursrecht over de gemaakte foto’s. -De klant geeft de fotografe bij het bevestigen van de afspraak toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor haar website, portfolio, blog, social media platformen, fotowedstrijden, flyers, exposities etc. Hiervoor wordt geen vergoeding of restitutie gegeven. Indien de klant dit niet wil, dient dit voorafgaand aan de sessie via de mail naar naomivonkfotografie@gmail.com kenbaar gemaakt te worden.

-Niet gebruikt materiaal is niet opvraagbaar of opeisbaar. Tevens is het niet mogelijk om de RAW bestanden op te vragen. Dit is en blijft te allen tijden eigendomsrecht van Naomi Vonk Fotografie. -Het is absoluut niet toegestaan de geleverde foto’s in andere bewerkingen, uitsnede enzovoort op social media te plaatsen met verwijzing naar Naomi Vonk Fotografie.

-In verband met Copyright is het niet toegestaan om de foto’s van Naomi Vonk Fotografie zelf na te bewerken of hier filters overheen te plaatsen.
Daarnaast steekt Naomi Vonk Fotografie heel veel tijd in de nabewerking van de foto’s zodat deze in lijn zijn met de rest van al Naomi Vonk Fotografie haar werk. Als de foto’s van Naomi Vonk Fotografie zelf nabewerkt worden, geeft dit een onrealistisch beeld over Naomi Vonk Fotografie haar werk, voor potentiële klanten.

-Naomi Vonk Fotografie heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site en de prijzen te wijzigen. Men mag de foto’s niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dit vooraf besproken te hebben met Naomi Vonk Fotografie. Bronmelding blijft dan ook verplicht.
-De klant krijgt het gebruikersrecht over de geleverde foto’s. Het gebruiksrecht is alleen van toepassing op privé gebruik. Fotoreportages die afgenomen worden zijn voor persoonlijke doeleinden en mag niet doorgestuurd of doorverkocht worden aan derden of commercieel uitgebuit worden zonder overleg met en een vergoeding voor de fotograaf. Tevens dient de naam en website van de fotograaf genoemd te worden bij commercieel gebruik zowel online als offline.
-Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Naomi Vonk Fotografie, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

-Naamsvermelding, taggen en websitevermelding is op social media en andere kanalen is verplicht!

Overmacht
Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte, twee geboortes tegelijk of andere onvoorziene omstandigheden. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. Naomi Vonk Fotografie werkt met backup fotografen indien de fotoshoot niet helemaal niet verzet kan worden.

Als de aanbetaling voldaan is en de shoot door omstandigheden niet door kan gaan, kan de shoot tot max twee keer verschoven worden. De reportage dient binnen 3 maanden afgenomen te worden. Restitutie is in geen enkel geval mogelijk. Dit bedrag is voor de gereserveerde tijd, de voorbereidingen van de shoot en het niet meer kunnen plannen van een vervangende shoot in die tijd.

Klachten
Klachten dienen binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk, per e-mail, te worden ingediend naar naomivonkfotografie@gmail.com. De klacht zal naar alle redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal deze zo snel mogelijk opgelost worden.
-Fotografie is een kwestie van creativiteit en eigen smaak. Je kunt in de portfolio van Naomi Vonk Fotografie zien en lezen wat de stijl van de fotograaf is. Als je een reportage bij Naomi Vonk Fotografie boekt, ga je akkoord met de stijl van de fotograaf. Hier kan je later niet op terugkomen en is geld retourneren om deze reden niet mogelijk.

-Naomi Vonk Fotografie fotografeert over het algemeen zonder flitslicht. Hoewel er gebruik word gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder onvoldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de fotoshoot plaats zal vinden.

-Het resultaat van de reportages is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet in behandeling genomen. Dit geldt eveneens voor de nabewerking of de aanwezigheid van zogenaamde ruis bij slechte lichtomstandigheden.

Aansprakelijkheid
Naomi Vonk Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke is ontstaan tijdens het maken van de reportage, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

-Naomi Vonk Fotografie is niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte afdrukken, albums en/of wanddecoraties welke niet door haar zijn verzorgd of verstuurd.
-De klant vrijwaart Naomi Vonk Fotografie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Naomi Vonk Fotografie toerekenbaar is.

Indien fotograaf om die reden door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Naomi Vonk Fotografie zowel buiten als in de rechte bij te staan en al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Naomi Vonk Fotografie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Naomi Vonk Fotografie en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Privacy en persoonsgegevens

-Naomi Vonk Fotografie zal nooit persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. -De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de fotobestanden, vanaf het moment van versturen. Bestanden, welke niet voor promotie gebruikt worden, worden wegens privacy gevoeligheid niet langer dan 6 maanden in back-up bewaard. Na deze periode is het dan ook niet meer mogelijk nabestellingen te plaatsen. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken van de reportage als back-up.

-Naomi Vonk Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.
-Een kopie van de gemaakte afspraken, de overeenkomst & persoonsgegevens word indien nodig enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

-Indien de klant een product besteld kan Naomi Vonk Fotografie er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.
-In de bestandsnaam van de foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van de opdrachtgevers gezocht wordt.

-De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4 weken aangeleverd

-Na de reportage bespreken we of en welke foto’s er gedeeld mogen worden.

Portfolio

-Indien de klant gehoor heeft gegeven aan een oproep voor portfolio materiaal, gebruik heeft gemaakt van korting in ruil voor promotiedoeleinden en deze overeenkomst wil ontbinden na het opleveren van de reportage, dan vervalt de gegeven korting en dient het volledig bedrag van de oorspronkelijke reportage kosten alsnog voldaan te worden. Deze staan op de website en kunnen ten alle tijden veranderd worden. Daarnaast rekent Naomi ook kosten voor de geleden schade maal twee.
-Naomi Vonk Fotografie heeft en behoud te allen tijden het auteursrecht over de gemaakte foto’s.
-De klant geeft de fotografe bij het bevestigen van de portfolio afspraak toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken online als offline, herkenbaar als onherkenbaar. (website, portfolio, blog, social media platformen, fotowedstrijden, flyers, exposities, aan derden etc.) Hiervoor wordt geen vergoeding of restitutie gegeven.
-Portfoliobeelden worden gebruikt voor alles wat met de promotie voor Naomi Vonk Fotografie te maken heeft en dus oa via derden gedeeld mag worden (mits met naamsvermelding, taggen en websitevermelding)

In geval van portfolio heeft Naomi Vonk Fotografie ten alle tijden volledige vrijheid om alles te delen, via alle kanalen. (online en offline, herkenbaar en onherkenbaar) en hier is geen restitutie voor mogelijk.

Indien de a.s. ouder(s) helemaal geen toestemming geven voor publicatie door Naomi Vonk Fotografie, zal Naomi Vonk Fotografie gerechtigd zijn het het volledig bedrag van de standaard reportagekosten alsnog in rekening te brengen en de geleden schade.

-Er zit geen back-up fotografe bij een portfolio oproep.

Album

-Het album moet binnen 3 maanden besteld zijn na ontvangst van de fotoreportage. Na 3 maanden kunnen de prijzen ten alle tijden gewijzigd worden en word er €250 in rekening gebracht.

-Naomi Vonk Fotografie heeft na drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen het recht om de overeengekomen prijzen voor verkoop en levering te verhogen, al dan niet op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de producten en/of de grondstoffen die voor de productie van de Producten nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
-Het ontwerpen en maken van een album is mede afhankelijk van het aanleveren van de gekozen foto’s door de opdrachtgever.

-Na akkoord van het album kunnen er geen wijzigingen meer gedaan worden.

-Het meegeleverde album in de pakketten (geboorte & bruiloft) heeft een uitvoering van 15×15 en 10 bladzijdes of 7×7 (zwangerschap, newbornreportages, gezin & boudoir). Deze kan tegen een meerprijs worden uitgebreid naar een groter formaat.

-Naaminscriptie is mogelijk

-Na ontvangst van de fotoreportage zal de fotograaf zorgen voor een eerste opzet van het album. De opdrachtgever ontvangt een uitnodiging per app of mail voor het bekijken van een online model en kan hierin 2x aanpassingen aangeven. Bij een derde en eventuele opvolgende keer wordt er €50 per wijziging in rekening gebracht. Het album wordt pas besteld na akkoord van klant en ontvangst van de eindfactuur.

-De levertijd is 8 a 12 werk weken maar kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

-Het album kan worden opgehaald bij de fotograaf en tevens direct worden bekeken. Hierna kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op schade. Indien tijdens het bekijken van het album mankementen worden ontdekt zal fotograaf deze retourneren naar leverancier en wordt er gezorgd voor een vervangend album.
Verzenden is ook mogelijk.

Bewaren bestanden

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de geleverde bestanden.
Zodra de foto’s gedownload zijn, dit kan via Pixieset of wetransfer, verwijderd Naomi Vonk Fotografie de online privé galerij.

Algemene Voorwaarden

De klant geeft de fotografe bij het bevestigen van de afspraak toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiemateriaal zowel online als offline. (website, portfolio, blog, social media platformen, fotowedstrijden, flyers, exposities etc). Hiervoor wordt geen vergoeding of restitutie gegeven. Indien de klant dit niet wil, dient dit voorafgaand aan de sessie via de mail naar naomivonkfotografie@gmail.com kenbaar gemaakt te worden.

Naamsvermelding, taggen & websitevermelding op social media en andere kanalen is verplicht!

Veel gestelde vragen

Waar zit Naomi Vonk Fotografie gevestigd?
Ik, Naomi Vonk Joosten zit gevestigd in Velp/Arnhem Gelderland in de stad met Sonsbeek park, Veluwe en de Postbank om de hoek.
Btw-Nummer: NL003231216B20
KvK-Nummer: 66102391

Mail: naomivonkfotografie@gmail.com Telefoon: +31 0620161908

Naomi Vonk Fotografie is gespecialiseerd in zwangerschap en geboorte fotografie maar fotografeert ook newborn, gezinnen, de liefde, boudoir en bruiloften. Heb je vragen of een ander idee? Stel ze gerust. Ik sta voor veel open!

Welke kleding is het beste om te dragen?
Het belangrijkste is dat jij je comfortabel voelt in wat je draagt. Maar kleding met strepen en figuren zullen afleiden op de foto en ik zou het daarom afraden. Ook omdat de één er veel meer uit kan springen op de foto dan de ander. Ik vind aardetinten zoals (roest)bruin/beige, wit, groen maar ook blauw altijd mooi en zal deze kleuren dan ook aanraden.

Ik adviseer altijd om geen ondergoed te dragen tijdens een zwangerschapsreportage ivm de strepen op de huid door het drukken. Dit kost mij extra tijd en werk om dit te editten en deze kosten komen voor de klant.

Waar worden de foto’s gemaakt?

Ik gebruik vaste buitenlocaties waar ik graag fotografeer. Dit is in de duinen op de Postbank of bij het water nabij Groesbeek. Fotoshoots binnen vinden bij jullie thuis plaats.
Newborn baby’s fotografeer ik bij jullie thuis. Het liefst in jullie slaapkamer op een groot wit bed of ergens waar veel lichtinval is.

Mocht je zelf een leuke locatie in gedachten hebben dan is dit in overleg eventueel ook mogelijk.

Naomi Vonk Fotografie is gespecialiseerd in zwangerschap en geboorte fotografie maar fotografeert ook newborn, gezinnen, de liefde, boudoir en bruiloften. Heb je vragen of een ander idee? Stel ze gerust. Ik sta voor veel open!

Hoe werkt client closet?

Ik heb een selectie met verschillende lange jurken die geleend mogen worden tijdens een fotoshoot. Als je hier gebruik van wilt maken is het handig als je dit van tevoren aangeeft zodat ik hier rekening mee kan houden.

Wanneer is het de beste tijd om een zwangerschaps/newborn fotoshoot in te plannen?

Ik fotografeer een zwangerschap het liefst tussen de 32ste en 37ste week. Je mag natuurlijk ook zelf kiezen wanneer je de shoot graag zou willen houden. Voor een newbornshoot raad ik aan om mij je

uitgerekende datum te mailen. Zo kan ik rekening houden met wanneer de shoot ongeveer zal gaan plaats vinden. Een newborn fotografeer ik het liefst binnen de eerste twee weken tot max drie weken na de geboorte.

Hoe gaat het met afleveren?

-Alle bewerkte foto’s worden afgeleverd binnen vier weken in een online galerij (zwangerschap en newborn. Geboortereportages binnen 8 weken), deze zijn voorzien van een watermerk. Hierin heb je zelf de keuze om jou favoriete foto’s te selecteren. Het is altijd mogelijk om extra foto’s bij te kopen voor de prijs van €8,- per bestand, tenzij anders afgesproken.
-Na de volledige betaling van het factuurbedrag ontvang je de gekozen foto’s in hoge resolutie zonder watermerk via Wetransfer.com.

-Het ontvangen en openen van de foto’s werkt zeer eenvoudig en is erg snel op deze manier. Vergeet de bestanden niet direct op te slaan op je computer of laptop want ze blijven maar voor een korte periode beschikbaar. Ze zullen alleen zichtbaar zijn voor jullie en niet voor anderen.

-De downloadlink van deze foto’s is max. 7 dagen beschikbaar dus denk er aan om de foto’s op tijd te downloaden. Bij het opnieuw moeten verzenden van de downloadlink wordt er €15,- in rekening gebracht.
-De foto’s worden verzonden via Wetransfer. Het ontvangen en openen van de foto’s werkt zeer eenvoudig en is erg snel op deze manier. De link is een aantal dagen beschikbaar en is alleen zichtbaar voor de klant. Bij het openen van de link sla de foto’s gelijk op. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de fotobestanden, vanaf het moment van versturen

Wat is foto’s downloaden via Wetransfer?
Wetransfer is een online programma waarmee Naomi Vonk Fotografie alle foto’s in een keer naar de opdrachtgever kan verzenden via de mail.
WeTransfer is een internet dienst die ons gratis alle foto’s/bestanden in een keer via het internet naar de klant laat versturen.

Stap 1

In je mailbox ontvang je van WeTransfer een mail met daarin als onderwerp
” naomivonkfotografie@gmail.com heeft je een bestand gestuurd via WeTransfer ” In deze email vind je de download link. Belangrijk is om de foto’s op een vaste computer of laptop te downloaden. Via je telefoon of tablet lukt dit niet vanwege de te grote bestanden.

Stap 2
Klik vervolgens op de download knop die te vinden is in de e-mail. Automatisch wordt je doorverwezen naar de website van WeTransfer.
(De link die je boven in de adresbalk ziet is alleen voor jullie en voor ons zichtbaar. Niemand anders kan bij jullie foto’s)

Stap 3
Wanneer er op downloaden is geklikt wordt er automatisch een ZIP bestand gedownload. Het ZIP bestand kun je terugvinden in het mapje downloads op je computer. Afhankelijk van je internetverbinding kan het even duren voordat de foto’s gedownload zijn.

Stap 4

Als het downloaden klaar is dubbelklik je op het ZIP bestand dat zojuist gedownload is. De foto’s worden nu automatisch uitgepakt en in een map gezet. Vervolgens klik je op de map die verschijnt en zo kan je de foto’s gelijk zien.

Ik hoop dat het downloaden van de foto’s via WeTransfer op deze manier duidelijk is.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Ik heb een foto in het zwart-wit ontvangen, kan ik deze ook krijgen in kleur?
Heb je een foto alleen in zwart-wit ontvangen en niet in kleur? Dit heb ik dan met een reden gedaan. De zwart-witte oogt puurder, strakker of liefdevoller. Ik bewerk deze dan ook niet terug naar kleur. De foto’s worden nabewerkt naar mijn inzicht. Ze mogen niet zelf nabewerkt worden, worden bijgesneden. Wil je iets aangepast hebben bespreek dit dan even, sta ik zeker voor open!
Ik woon niet in de buurt, kan ik jou wel boeken?

Ja dat kan! Ik verplaats mij over heel Nederland en zelfs naar België. Ik ben dan ook overal beschikbaar en geen regio gebonden fotograaf. De reiskosten zijn inbegrepen bij de prijs binnen omgeving Arnhem tot een maximaal van 15 kilometer. Woon je buiten de straal van 15 kilometer vanaf Arnhem reken ik met een ander tarief, 0,45c per km x 2.

error:
Chat openen
Hallo 👋
Kan ik je helpen?